REVOLUTION Rodchenko. Books. Photograph courtesy of the Rodchenko and Stepanova Archive