Kontakt

AREK JASKÓLSKI
przedstawiciel Pannonia Entertainment Ltd. w Polsce
menedzer ds. sprzedazy i marketingu
+48 739 009 301
arek@pannonia-entertainment.pl

KLAUDIA ELSÄSSER
założyciel, dyrektor, menedżer
Pannonia Entertainment Ltd.
Event Cinema and Film Distributor
+36 20 341 68 23
info@pannonia-entertainment.com